4. veľkonočná nedeľa - 21.4.2024

4. veľkonočná nedeľa - 21.4.2024

Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier. Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život, a zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. Taký príkaz som dostal od môjho Otca.

         Jn 10, 11-18

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Do modlitby vstúpim osobným stíšením sa. Pomocou mi môže byť vhodná poloha tela a  vnímanie jednotlivých častí tela. Upokojím svoje telo vnímaním svojho dychu.
  • Svoje osobné stretnutie s Bohom v modlitbe začnem uvedomením si jeho prítomnosti.
    Doprajem si krátku chvíľu na vnímanie toho, ako sa Boh na mňa pozerá. Čo cítim vo svojom vnútri pri jeho pohľade na mňa?
  • Vo chvíli ticha prosím o milosť, o dar, ktorý túžim v modlitbe dostať. Prosím o milosť osobnejšieho a hlbšieho poznania Krista, o precítenie jeho bezpodmienečnej lásky ku mne. Prosím o svetlo Božieho Ducha a vnímavosť srdca na jeho dotyk.
  • Pomaly si prečítam text evanjelia. Ostanem so slovom či vetou, ktorá sa ma najviac dotýka.
  • V texte evanjelia podľa Jána Ježiš sám o sebe hovorí ako o dobrom  pastierovi. Dobrý pastier dáva svoj život. Dáva svoj život dobrovoľne, aby zachoval život. Dáva svoj život, aby chránil. Nehľadá svoje dobro, ale dobro druhých. Nepozerá na zásluhy, dáva život za všetkých a túži dať život všetkým. Ježiš vyzdvihuje dôležitú charakteristiku pre rozlíšenie a poznanie Božieho konania – čistá a nezištná láska.
  • Láska Krista ku mne – dáva svoj život, aby som ja žila. Je to najvyšší prejav lásky. Precítim túto pravdu. K čomu ma jeho láska pozýva? Pre aký konkrétny postoj v živote ma otvára?
  • Na záver modlitby sa porozprávam s Kristom ako priateľ s priateľom. Ďakujem za jeho seba darujúcu lásku a život plynúci z nej.
  • V krátkej reflexii sa pozriem, kde bol Boh v mojej modlitbe. Ako sa ma dotýkal? Čo som v modlitbe zažívala? Kde nachádzam život? Kde cítim prekážky?