4. Veľkonočná nedeľa - 25.4.2021

4. Veľkonočná nedeľa - 25.4.2021

Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach.

Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce.

Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier.

Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život, a zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. Taký príkaz som dostal od môjho Otca.“

(Jn 10, 11-18)

 

Impulz na modlitbu

  • Zotrvám chvíľu v tichu, v túžbe prežiť tento čas v dôvernom stretnutí s Pánom, načúvajúc jeho slovu.
  • Ježiš mi dnes ukazuje svoju tvár i srdce dobrého pastiera, zjavuje mi jeho vzťah k svojim, k tým, ktorí sú jeho, ku mne...
  • Pozorne počúvam, keď hovorí o spôsobe, akým je on pastierom – pozná svoje ovečky, ich potreby, ony poznajú jeho, záleží mu na nich, nenechá si ani jednu vziať, starostlivo ich vedie a chráni v nebezpečenstve, je im stále nablízku, pohotový brániť ich vlastným telom, dať svoj život...
  • Zostanem chvíľu uvažovať nad konaním Ježiša i nad svojou osobnou skúsenosťou. Ako ho poznám ja?
  • Ježiš ma pozýva k dôvernosti s ním a k účasti na jeho vzťahu s Otcom, aby som ho poznal/a stále viac a žil/a napojený/á na jeho lásku.
  • Volá ma po mene nasledovať ho každý deň ako svojho pastiera. Chce ma viesť k slobode a k jednote so sebou, s druhými, s ním.
  • Kým, čím sa ja nechávam viesť a kam?

Nech je odpoveď akákoľvek, Ježiš je mi vždy dobrým pastierom, ktorý ma hľadá, ak som sa stratil/a, nechá všetko, aby ma našiel a priviedol späť k sebe.

  • Celú svoju pozornosť obrátim k nemu, počúvam ho, rozprávam mu o tom, čo sa vo mne deje, som s ním...

 

Chcem kráčať za Dobrým pastierom,

ktorý nepozná inú moc, než slúžiť,

iné násilie, než milovať,

iné bohatstvo, než obdarovať,

iné víťazstvo, než odpúšťať.

(podľa S. Faustiho)