4. veľkonočná nedeľa - 8.5.2022

4. veľkonočná nedeľa - 8.5.2022

Ježiš povedal: „Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou. Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť z ruky. Ja a Otec sme jedno.“

Jn 10, 27-30

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Na začiatku môjho stretnutia s Bohom v jeho slove sa prežehnám a precítim jeho prítomnosť. Ja a Otec sme jedno (Jn 10, 30), povedal Ježiš a ja smiem byť v tomto spoločenstve Boha – Otca, Syna a Svätého Ducha.
  • Ježiš v dnešnom evanjeliu hovorí o tom, že jeho ovce počúvajú jeho hlas.
  • Poprosím Ježiša o dar Ducha Svätého, aby som v spleti rôznych hlasov vedel rozpoznať Boží hlas.
  • Pomaly si prečítam evanjelium dnešnej nedele, nedele Dobrého pastiera.
  • Zotrvám pri tom, čo ma najviac oslovilo.
  • Po čom túžim? O čo by som chcel prosiť? Sformulujem si túto moju prosbu.
  • Ježiš hovorí, že jeho ovce počúvajú jeho hlas. Poznajú ho, lebo ináč by za ním nešli, a on pozná ich, dáva im večný život a nik, ani jemu, ani jeho Otcovi, ich nevytrhne z ruky.
  • Ježiš ma tak veľmi miluje, že za mňa položil svoj život. Nikdy ma neodsunie nabok a nik ma nemôže z jeho a Otcovej ruky vychmatnúť. Môžem však ja sám ísť za iným hlasom.
  • Pripomeniem si chvíle, kedy som sa od Ježiša vzdialil.  Ako mi vtedy bolo? Pozriem sa aj na momenty zjednotenia sa s ním a nanovo načerpám z jeho prítomnosti a láskavej pozornosti voči mne, z milostí pre život s ním, žitý v povolaní, ktorým ma obdaroval.
  • V rozhovore s Ježišom poďakujem za jeho lásku a vernosť voči mne a poďakujem mu tiež za kňazov, vďaka ktorým môžem prijímať sviatosti a cez ne potrebné milosti, aby som neprepočul Boží hlas.