5. nedeľa v Cezročnom období - 4.2.2024

5. nedeľa v Cezročnom období - 4.2.2024

Keď Ježiš vyšiel z kafarnaumskej synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Šimonova testiná ležala v horúčke. Hneď mu povedali o nej. Pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zdvihol. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala. Keď sa zvečerilo, po západe slnka, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách. I uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy, a vyhnal mnoho zlých duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali. Včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. Šimon a tí, čo boli s ním, pobrali sa za ním. Keď ho našli, povedali mu: Všetci ťa hľadajú. On im odvetil: „Poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel. A chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov.

Mk 1, 29-39

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Na stretnutie s Bohom v modlitbe pripravím svoje telo i myseľ. Uvedomím si, že Boh je tu teraz so mnou a pozerá sa na mňa s láskou.
  • Poprosím Boha o milosť, čokoľvek práve teraz najviac potrebujem. Ak si nie som istý, o čo prosiť, môžem poprosiť o milosť Ježišovho uzdravenia.
  • Prečítam si úryvok zo Svätého písma. Čítam pomaly, vychutnávam si slová.
  • Ježiš ide zo synagógy do domu Šimona a Ondreja. Môžem si predstaviť seba, ako vstupujem do Petrovho domu s Ježišom. Aký je tento dom? Chvíľu si predstavujem, ako tento dom vyzerá, aké sú tam vône a zvuky.
  • Ježiš sa dozvedá o chorobe Šimonovej svokry, vidím, ako sa približuje k jej lôžku. „Pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zdvihol.“  Ako na mňa tento moment pôsobí?
  • Keď sa končí sobota, ľudia z celého mesta sa začínajú zhromažďovať pri dverách a čakajú na uzdravenie. Pozriem sa na nich. Prejdem sa trochu medzi nimi... Čo si medzi sebou hovoria? Ako na to reaguje Ježiš? A čo robím ja?
  • Nechám svoju modlitbu pokračovať mojou predstavivosťou.
  • Predtým, ako modlitbu uzavriem, strávim niekoľko chvíľ v rozhovore buď s Ježišom, alebo so Šimonovou svokrou, alebo s niekým iným, koho Ježiš uzdravil, alebo s niektorým z učeníkov. Podelím sa v rozhovore o svoje myšlienky a pocity z toho, čo sa stalo, a počúvam, čo mi na to povedia.
  • Keď budem pripravený, ukončím rozhovor obľúbenou modlitbou.
  • Pozriem sa späť na moje stretnutie s Bohom v modlitbe. Aké pocity som prežíval? Kedy som sa počas modlitby cítil povzbudený? Kedy som sa cítil znechutený? Dostal som milosť, o ktorú som prosil?