5. veľkonočná nedeľa – 15. 5. 2022

5. veľkonočná nedeľa – 15. 5. 2022

Keď Judáš vyšiel z večeradla, Ježiš povedal: „Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh. A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho v sebe oslávi, a čoskoro ho oslávi. Deti moje, ešte chvíľku som s vami. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“                                                

Jn 13, 31-33a. 34-35

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • V duchu sa postavím pred Krista, ktorý mi ukazuje svoje oslávené rany a pripomína mi, že vstal z mŕtvych. V tejto chvíli stretnutia ma zdraví prianím pokoja tak ako apoštolov: „Pokoj vám!“ Môžem sa krátko pozrieť na situácie uplynulého týždňa, v ktorých mi Boh daroval pokoj, a poďakovať za tento dar. 
  • Potom poprosím Boha o milosť, ktorú chcem dosiahnuť. Tu to môže byť: Prosím o milosť, aby som Boha oslavoval svojím životom v láske.
  • Ježiš vstal z mŕtvych, ale dnešným evanjeliom ma pozýva, aby som sa vrátil do večeradla a započúval sa do jeho slov – odkazu, ktorý mi adresuje tesne pred svojou smrťou: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. ... Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“ Slová jasné, jednoznačné, pozývajúce k vydávaniu svedectva.
  • Pravá láska pramení zo slobodnej vôle, ale celkom sa zjavuje v slovách a skutkoch lásky. Vo všeobecnosti sú hlavným kritériom autenticity – pravdivosti skôr skutky než slová. Slová sú úprimné iba vtedy, keď sa premieňajú na veľkodušnú službu nezištnej lásky. Sv. Ignác z Loyoly v Kontemplácii na dosiahnutie lásky zdôrazňuje, že „lásku treba viac vkladať do skutkov než do slov“ (DC 230).
  • Môžem sa pozrieť na nový týždeň, ktorý je predo mnou, a urobiť rozhodnutie, že chcem, aby iní vo mne spoznali Ježišovho učeníka tým, že budem zviditeľňovať lásku v skutkoch.
  • Na záver poprosím v modlitbe Boha o dar lásky:

Všemohúci Bože, zošli nám Ducha Svätého

a zapáľ naše srdcia ohňom lásky,

aby sme vždy zmýšľali a konali, ako sa tebe páči,

a úprimne ťa milovali v našich bratoch a sestrách.

Skrze Krista, nášho Pána. Amen.