5. Veľkonočná nedeľa - 2.5.2021

5. Veľkonočná nedeľa - 2.5.2021

Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.

Jn 15, 1-8

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Stíšim sa a poďakujem Pánovi za túto chvíľu modlitby.
  • Prosím o milosť vnímať jeho prítomnosť, ktorou ma obklopuje dnes i každý deň môjho života. Chvíľu v jeho prítomnosti zotrvám.
  • Potom si predstavím kmeň viniča možno v mojej záhrade, vinici alebo inde, kde som mal alebo mala možnosť ho vidieť a dotknúť sa ho. Pokúsim sa vrátiť v predstave k dotyku viniča, aký hrubý a drsný sa zdal jeho kmeň a vyzeral ako suchý. Predstavím si čerstvé výhonky a listy, kvet hrozna a potom halúzky, ktoré je potrebné v priebehu zrenia plodu odlomiť, aby malo ovocie viac výživy. Na dotyk boli jemné, hladké, krehké a na pohľad sviežo zelené. Každá z nich rástla, rozvíjala sa a kvitla a udržiavala sa pri živote. Odlomené výhonky na zemi čoskoro zvädli a uschli.
  • Spomeniem si na chvíle, ktoré boli hmatateľne prežité v spojení s Ježišom, ktorý mi dáva výživu a uschopňuje ma konať v milosti aj také skutky, ktoré z vlastných síl nedokážem.
  • Pripomeniem si aj chvíle, prežité iba spoliehaním sa na vlastné sily. Aké boli? Viem si uvedomiť rozdiel medzi týmito dvoma skutočnosťami – konať v Ježišovej sile a žiť iba z vlastných síl?

 

Pane, ty udržiavaš môj život.

Si moja radosť a sila, v tebe môžem všetko.

Nikdy mi nedovoľ odlúčiť sa od teba.

Nech s hlbokou dôverou ostávam pri tebe a v spojení s tebou.