6. veľkonočná nedeľa - 5.5.2024

6. veľkonočná nedeľa - 5.5.2024

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.“

Jn 15, 19-17

 

IMPULZ NA MODLITBU

 • Vyberiem si miesto na modlitbu. Uvedomím si, že sa idem stretnúť s našim Bohom, našim Otcom, s tým, ktorý nás miluje. Dáva mi tento čas modlitby. Môžem tu teraz byť s ním a len pre neho.
 • Modlitbu môžem začať aj piesňou „If ye love me“ - Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania...
  https://www.youtube.com/watch?v=HI5Y9l2NHIo&ab_channel=TenebraeChoir
 • Pomaly si niekoľkokrát prečítam text evanjelia, prosím Boha o milosť porozumieť jeho slovám.
 • Pozerám: Môžem si predstaviť svoje obľúbené miesto.
 • Počúvam: Predstavím si tam Ježiša, ako práve mne hovorí tieto slová. Dobre sa do nich započúvam. Aký je jeho hlas?
 • Vnímam: Čo vnímam cez tieto slová? Je v nich niečo, čo mi prináša útechu, radosť, nádej...? Ak áno, ostanem pri týchto slovách a premýšľam nad nimi. Alebo vnímam, že sa vo mne niečo vzpiera? Je tam niečo, čomu potrebujem viac porozumieť, alebo odolávam niečomu, čo Ježiš hovorí? Čo je to?
 • Hovorím: Môžem Ježišovi úprimne povedať všetko, čo sa vo mne deje.  Môžem ďakovať, alebo sa môžem opýtať, k čomu ma volá. Môžem mu povedať o svojich obavách, ktoré možno tento text vyvolal...
 • Ticho: Ostanem v tichu a hľadím na Ježiša. Nechám doznieť rezonancie jeho slov.
 • Poďakujem Bohu za čas strávený s ním. Ak ma niečo oslovilo, môžem si zapísať dôležitú myšlienku z dnešnej modlitby.
 • Na záver sa pomaly ukloním.