7. nedeľa v Cezročnom období - 19.2.2023

7. nedeľa v Cezročnom období - 19.2.2023

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Oko za oko a zub za zub!‘ No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať. Počuli ste, že bolo povedané: ‚Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.‘ Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“

Mt 5, 38-48

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Stíšim sa a pripravím na dnešné rozjímanie slovami  žalmu 103:

Dobroreč, duša moja, Pánovi a celé moje vnútro jeho menu svätému. 

Dobroreč, duša moja, Pánovi a nezabúdaj na jeho dobrodenia. 

Ďakujem ti, Pane, že mi odpúšťaš všetky neprávosti, že liečiš všetky moje neduhy, že vykupuješ môj život zo záhuby, že ma venčíš milosrdenstvom a milosťou. 

Ďakujem ti Pane, že mi  nevyčítaš ustavične moje chyby, ani sa nehneváš naveky, že nezaobchodíš so mnou podľa mojich hriechov, ani mi neodplácaš podľa mojich neprávostí. 

Ďakujem, že sa nado mnou zmilúvaš...

  • Takýto je môj Boh, ktorý odpúšťa, vykupuje, lieči, zahŕňa ma milosrdenstvom a milosťou, nevyčíta, nehnevá sa, neodpláca sa mi zlom, zmilúva sa nado mnou...
  • Zotrvám pri predstave Boha, ktorý je nesmierne dobrý.
  • Keď budem vnímať, že môžem pokračovať ďalej, prečítam si pomaly text evanjelia.
  • Sformulujem si prosbu podľa túžby, ktorá sa vo mne vynára po prečítaní Ježišových slov.
  • Povzbudzujú má tieto Ježišove slová k dobrote voči druhým? Alebo mi napadá otázka: Prečo by som mal byť dobrým vtedy, keď mi ten druhý robí zle?
  • Vrátim sa k žalmu 103, zároveň si prečítam ešte raz vetu z Matúšovho evanjelia: „Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých“ (5, 45) a rozpomeniem sa na dobrotu Boha voči mne.
  • „Ježiš od nás žiada, aby sme boli nesmierne dobrí, aby sme proti násiliu nebojovali násilím, lebo inak násilie iba nekonečne vzrastá, a násilie plodí iba násilie. Ježiš nás žiada, aby sme boli dobrí, aby sme zneškodnili násilie ponúknutím ešte väčšieho dobra. [...]

A nakoniec Ježišovo pozvanie: „Buďte dokonalí...“, čo znamená plní, úplní, „ako je dokonalý váš nebeský Otec“. Toto nie je čnosť, neobyčajné hrdinstvo možné iba niektorým. Byť nesmierne dobrým je v možnostiach a schopnostiach každého človeka.“ (Albert Maggi, OSM)

·       Zaujala ma, dotkla sa ma nekonečná dobrota Boha voči mne i voči tým, ktorých mám rád, a tiež voči ľuďom, ktorí mi ublížili a možno aj ubližujú?

·       Rozprávam sa s Ježišom o tom, čo sa vo mne deje, keď uvažujem nad dnešným Božím slovom, a prosím si od neho milosť ochoty zahŕňať každého láskou.

 

Celý komentár k Matúšovmu evanjeliu 5, 38-48 od pátra Alberta Maggiho, OSM si môžete prečítať tu: https://www.duchovnecvicenia.sk/download/komentare/Mt%205,%2038-48%20Alberto%20Maggi%202011%2002%2020%20aj%202014%2002%2023%20SLOVAK%20preklad%20Zuzka%20Cerna.pdf