7. veľkonočná nedeľa rok - 29.5.2022

7. veľkonočná nedeľa rok - 29.5.2022

Ja, Ján, počul som hlas.

Hovoril mi: „Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou; odmením každého podľa jeho skutkov. Ja som Alfa a Omega, Prvý a Posledný, Počiatok a Koniec. Blahoslavení sú tí, čo si vypierajú rúcha: budú mať moc nad stromom života a budú môcť vstúpiť bránami mesta.

Ja, Ježiš, poslal som svojho anjela, aby vám toto dosvedčil o cirkvách.

Ja som Koreň a Rod Dávidov, Žiarivá ranná hviezda.“

A Duch i nevesta volajú: „Príď!“

Aj ten, čo počúva, nech volá: „Príď!“

Kto je smädný, nech príde, a kto chce, nech si naberie zadarmo vody života.

Ten, čo to dosvedčuje, hovorí: „Áno, prídem čoskoro.“

„Amen. Príď, Pane Ježišu!“

Zjv 22, 12-14.16-17.20

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Stíšim sa a poďakujem Pánovi za túto chvíľu modlitby.
  • Prosím o milosť vnímať jeho prítomnosť, ktorou ma obklopuje dnes i každý deň môjho života. Chvíľu v jeho prítomnosti zotrvám.
  • Pomaly si prečítam text zo Sv. písma o Ježišovom svedectve o sebe, ktoré Ján počul ako hlas. Doprajem si čas zastaviť sa na moment pri každom slove a predstavím si jeho obsah a náplň. Ako sa cítil Ján, keď počúval tieto slová?
  • Ako sa pri týchto slovách Ježiša cítim ja? Vnímam, že sa vo mne vynára útecha z prísľubu a starostlivosti Pána Ježiša? Alebo azda nejaká obava, neistota či istota a pokoj?
  • Alfa a Omega... Začiatok i Koniec... Žiarivá ranná hviezda... voda života... Pane Ježišu... príď!... prídem... čoskoro... strom života... brány mesta...
  • Ostávam s týmito slovami, nechám ich, aby na mňa cez ne pôsobil Pánov Duch. Keď nájdem také slovo a obraz, ktoré sa mi najviac prihovárajú, ostanem pri tom a neponáhľam sa ďalej. Vnútorne vychutnávam to, čo mi Boh v tomto obraze a slove dáva. Čerpám z tohto daru.
  • Ďakujem Ježišovi za to, čo mi dal v tejto chvíli.
  • Poďakujem mu aj za to, že je na počiatku a konci všetkého, že je istotou v každej epoche dejín a môjho života. Prosím ho, aby aj cez môj život vstupoval do životov iných ako živá voda, aby som bola pre iných „bránou do mesta“, v ktorom sídli Boh.

Amen! Príď, Pane Ježišu!