9. nedeľa v Cezročnom období - 2.6.2024

9. nedeľa v Cezročnom období - 2.6.2024

V istú sobotu kráčal Ježiš cez obilné pole. Jeho učeníci cestou začali trhať klasy. Farizeji mu povedali: Pozri, prečo robia v sobotu, čo neslobodno? On im odvetil: „Nikdy ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol v núdzi a keď bol hladný on i jeho družina? Ako vošiel za veľkňaza Abiatara do Božieho domu a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním? I povedal im: „Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu. A tak je Syn človeka pánom aj nad sobotou.“ Potom znova vošiel do synagógy. Tam bol človek s vyschnutou rukou. A oni naň striehli, či ho v sobotu uzdraví, aby ho mohli obžalovať. Tu povedal človekovi s vyschnutou rukou: „Staň si do prostriedku! A tamtých sa opýtal: Slobodno v sobotu robiť dobre alebo zle, zachrániť život alebo zničiť? Ale oni mlčali. S hnevom si ich premeral a zarmútený nad zaslepenosťou ich srdca povedal človekovi: Vystri ruku! On ju vystrel a ruka mu ozdravela. Farizeji vyšli von a hneď sa radili o ňom s herodiánmi, ako ho zahubiť.

Mk 2, 23 – 3, 6

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Prídem na moje modlitbové miesto a zaujmem polohu, ktorá mi najviac pomôže k stretnutiu s Pánom. Uvedomím si seba, ako sa cítim, zvuky, ktoré počujem, a postupne sa snažím uvoľniť.
  • Uvedomím si, že chcem vstúpiť do Božej prítomnosti a „nadýchnem“ sa jej.
  • Poprosím Pána o milosť, nech je tento čas modlitby na jeho slávu a na spásu mojej duše.
  • Pomaly a opakovane si prečítam hore uvedený text, aj nahlas, a vnímam, čo ma najviac zaujalo a oslovuje. Zostanem pri tom a nechám to na seba pôsobiť.
  • Evanjeliový text sa odohráva na dvoch miestach – vonku a vo vnútri. Kde sa ja s Ježišom citím lepšie – v exteriéri alebo v interiéri?
  • Môžem sa nechať pozvať kráčať s Ježišom cez obilné pole. S kým ešte kráčame? Kam vedie moja cesta?
  • Môžem počúvať, o čom spolu hovoria, alebo len mlčky pozorovať krajinu. Pozorujem, čo sa vo mne deje, aké myšlienky či otázky mi prichádzajú na myseľ a dovolím si ich položiť. Aké PREČO potrebujem vysloviť Pánovi ja?
  • Po Pánovej obhajobe učeníkov pred podozrievavosťou farizejov vchádzame do synagógy. Tu som svedkom zázraku. Ježiš sa zaujíma o chorého člověka. Možno i ja potrebujem uzdraviť svoju ruku, ktorá je niekedy paralyzovaná nečinnosťou, alebo potrebujem uzdravenie, naopak, od prílišnej aktivity, kedy si nedoprajem nedeľný oddych, nedoprajem si čas vstúpiť do vnútra.
  • Podľa toho, čo sa vo mne odohráva, zotrvám s Pánom a dovolím MU konať a uzdraviť ma.
  • Na záver sa porozprávam s Ježišom a poďakujem MU za jeho láskavú starostlivosť.