Deň Márie Wardovej: „Zoznámte sa, prosím...“

Deň Márie Wardovej: „Zoznámte sa, prosím...“

Dňa 9. februára 2020 sa konalo stretnutie v Centre Márie Wardovej. Cieľom stretnutia bolo priblíženie života a spirituality Márie Wardovej. Stretnutia sa zúčastnili provinciálna predstavená CJ, sestra Agnesa Jenčíková, sestry CJ a zástupcovia rôznych spoločenstiev, s ktorými naše sestry spolupracujú. Na úvod stretnutia zazneli modlitby a spevy, ktoré nacvičili a zaspievali sestry CJ pod vedením Mgr. Mariany Gerberovej. Po nich nám sestra Edita Príhodová predniesla meditáciu o Márii Wardovej, v ktorej nám predstavila jednotlivé časové obdobia, jej duchovnú cestu a diela. Vo svojom vstupe nás sestra Agnesa informovala o priateľkách Márie Wardovej, kto sú priatelia Márie Wardovej, čo konkrétne znamená byť priateľkou alebo priateľom Márie Wardovej, prečo byť priateľom Márie Wardovej a ako postupovať.

V krátkej meditácii nám predstavila portrét Márie Wardovej, ktorý pochádza z jej čias. Účastníci sa mali dívať do očú Márie Wardovej a položiť si otázku, čo nám hovorí a ako sa nám prihovára dnes. Po krátkej meditácii sa prítomní spoločne pomodlili Litánie k Márii Wardovej.

Ďalším bodom bolo predstavenie sa jednotlivých spoločenstiev, ktoré sa v Centre Márie Wardovej pravidelne stretávajú: CVX – spoločenstvo kresťanského života, Mariánska kongregácia, ktorá neprerušila svoje účinkovanie od jej založenia, Cenakolo – pomoc závislým, kde prichádzajú rodičia a známi závislých a modlia sa za nich, Spoločenstvo Božského srdca, spoločenstvo dievčat pod vedením sr. Evy. A zaznela ponuka aktivít, ktoré organizuje Centrum Márie Wardovej: séria diskusií Za hranatým stolom, Biblické večery či Duchovné cvičenia v každodennom živote.

Na záver sme sa všetci stretli na agapé, kde sme mali možnosť osobne sa pozdraviť pri srdečných rozhovoroch.

sr. Lucia Pipková CJ