Deň otvorených dverí a sŕdc

Deň otvorených dverí a sŕdc

Dňa 13.9.2022 nás občianske združenie Láskavé ruky pozvalo do svojho centra na Sládkovičovej ulici č. 22, kde  sme sa zúčastnili na projekte „Otvorme nové perspektívy pre vozičkárov s prostredím bez bariér“. Otvorenie sa začalo slovanským zvykom a to pohostením chlebom a soľou. Zúčastneným sa prihovoril Ing. Marek Reisinger z firmy Eurovia, riaditeľ závodu Prešov, ktorý symbolickým prestrihnutím stuhy odovzdal schodiskovú zdvižnú plošinu pre pomoc ľuďom na vozíčku, ktorých sa tam v ten deň zišlo 16.       

Za krásneho slnečného počasia  boli zúčastnení rozdelení do štyroch skupín a tak si mohli navzájom skupiny medzi sebou meniť stanovištia. Občianske združenie Láskavé ruky si pre nás pripravilo rôzne športovo - zábavné aktivity, ktoré boli určené nielen pre deti, mládež, dobrovoľníkov, ale aj pre vozičkárov a seniorov. Spoznávali sme ukrajinskú kultúru, trocha si zaspievali a zašportovali. Krásy slovenského národa sme mohli vidieť i cez netradičné kroje,  typické slovenské výšivky, hrnčiarstvo a košikárstvo. Cieľom projektu bolo nielen vytvárať medzigeneračné priateľstvá, ale hlavne zabezpečiť bezbariérovosť budovy pre ľudí na vozíku a zapojiť ich tak do rôznych aktivít, ktoré sa budú konať priamo v centre OZ Láskavé ruky.  Prekvapila nás obetavosť a otvorenosť odídencov z Ukrajiny, ktorí sa s nami boli ochotní podeliť so svojim životným príbehom. Na záver si zúčastnení  mali možnosť v príjemnej atmosfére  posedieť v záhrade  porozprávať sa a pochutnať si na dobrom koláčiku, občerstviť sa teplým čajom a kávou.           Z centra sme odchádzali s malou drobnosťou a to napríklad s príveskom , ružencom, orechom, v ktorom sa nachádzal citát z biblie a ukrajinskou literatúrou. Našim prijímateľom sa tento deň veľmi páčil  najmä športové aktivity, v ktorých sa im darilo.

         Tešíme sa ďalšie stretnutie a spoluprácu     

                                                                  zamestnanci a prijímatelia       

                                                                         Congregatio Jesu

                                                                           Domu sv. Jozefa

Link na krátke video: www.sluzobnice.sk/den-otvorenych-dveri-a-srdc-2/