Deň radosti pre Slovenskú provinciu

Deň radosti pre Slovenskú provinciu

15. septembra - na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, sme spoločne slávili deň radosti a vďačnosti za dar povolania. Pri slávnostnej sv. omši, ktorú celebroval jezuita Vlastimil Dufka, zložila sr. Katarína svoje prvé sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti v Congregatio Jesu. Zároveň naša postulantka Kamila slávila svoj vstup do noviciátu Congregatio Jesu. Radostné stretnutie spolu so sestrami z rôznych komunít sa uskutočnilo v Dome sv. Jozefa v Prešove. Po sv. omši sme sa stretli pri raňajkách a neskôr pri slávnostnom obede. Tešili sme sa tiež z prítomnosti komunity sestier z Viedne, kde prežila sr. Katarína čas noviciátu. Táto komunita sa stane na najbližšie dva roky formačnou komunitou aj pre sr. Kamilu Josefínu. Naše sestry sprevádzame aj naďalej svojimi modlitbami, aby kráčali cestou zasväteného života v otvorenosti pre Božie vedenie.