Deň rodiny v Ružomberku

Deň rodiny v Ružomberku

V nedeľu 26.6.2016 sa v Ružomberku opäť konal Deň rodiny. Pred rokom toto podujatie prebiehalo v spolupráci s rehoľnými spoločenstvami, ktoré pôsobia v Ružomberku z príležitosti Roku zasväteného života. Keďže sa táto milá spolupráca osvedčila, aj tento rok Spoločenstvo rodín prizvalo k spolupráci rehoľné spoločenstvá (Spoločnosť Ježišova, Congregatio Jesu, Milosrdné sestry Sv. kríža), ale aj ďalšie kresťanské výchovné a vzdelávacie inštitúcie či spoločenstvá (skauti, saleziánski spolupracovníci, cirkevné školy pôsobiace v Ružomberku, Úsmev ako dar, eRKO, Spoločenstvo Emanuel, Juventus,...

Program sa začal svätou omšou o 11.00 vo farskom kostole. Po nej sme sa presunuli do jezuitskej záhrady, kde sme mali možnosť dať si výborný guláš. Po slávnostnom otvorení bolo pre deti pripravené divadielko, po ktorom sa začala rodinná hra. V rámci nej sa rodinky mohli zúčastniť súťaží a úloh na rôznych stanovištiach, ktoré sme pre ne mali pripravené. Počas tejto hry prebiehala tiež súťaž o NAJ palacinku rodiny. Deň rodiny obohatili aj sprievodné akcie: lukostreľba, trampolína, skákací hrad, maľovanie na tvár, jazda na koníkoch, cukrová vata, a pod. Vyvrcholením tohto krásneho podujatia bolo vyhodnotenie rodinnej hry, súťaže o NAJ palacinku rodiny a tiež žrebovanie tomboly. Rodinky si odniesli hodnotné ceny, ale najmä krásne zážitky zo spoločne strávených chvíľ.

 

Sestry z Ružomberka