Deň rodiny v Ružomberku

Deň rodiny v Ružomberku

V tomto roku sa tradičné stretnutie rodín týkalo témy stvorenia. Svätú omšu pod holým nebom slávil spolu s jezuitmi z ružomberskej komunity hlavný celebrant vdp. Milan Holík. Potom nasledoval hudobný program a rodinná hra. My, sestry CJ, sme pripravovali hry na tému tretieho dňa stvorenia: Zem, vyžeň trávu, rastliny s plodom semena a ovocné stromy, prinášajúce plody, v ktorých je ich semeno podľa svojho druhu na zemi! Deti fúkali do semienok, hádzali šišky a celá rodina spoločne spolupracovala pri hre zameranej na doplňovanie názvov stromov, ktoré nájdeme vo Svätom písme. Výsledkom bola vylúštená tajnička s mottom tohtoročného Dňa rodiny: Nad(ý)chnime sa! Spoločne sme sa podelili aj so sladkými plodmi zeme – jahodami a čerešňami. Atmosféra bola radostná, v jezuitskej záhrade sa zišlo viac ako 150 rodín, ružomberské rehoľné spoločenstvá ako aj ďalšie laické spoločenstvá pôsobiace v tomto meste.