Diecézne stretnutie mládeže v Serednom

Diecézne stretnutie mládeže v Serednom

V Serednom na Ukrajine sa v sobotu 22. februára 2020 uskutočnilo sedemnáste fašiangové diecézne stretnutie mládeže s názvom „Mládenec, hovorím ti, vstaň!“ Z desiatich farností, patriacich do Mukačevskej diecézy, sa do podujatia aktívne zapojili mladí zo šiestich farností. Program sa začal sv. omšou, ktorú celebroval pomocný biskup Mikuláš Lucok. Po sv. omši sa farnosti navzájom predstavili, zasúťažili si (doma si mali naštudovať zo Svätého písma Evanjelium podľa Lukáša), zaspievali a zahrali tematické scénky. Mladí zo Seredneho a okolitých filiálok, ktorí vytvorili jednu 14-člennú skupinu, sa so svojou scénkou umiestnili na treťom mieste spolu s Užhorodom. Prvé miesto získala mládež z Mukačeva a druhé miesto si podelili Svalava s Perečínom. Zábavný večer spríjemnili spoločenské a moderné tance. Stretnutie bolo veľmi pekné, zaujímavé a obohacujúce a spojilo všetkých v jednu veľkú rodinu Božích detí. 

Sestry zo Seredneho