Divadelné predstavenie mladých v Dome sv. Jozefa

Divadelné predstavenie mladých v Dome sv. Jozefa

Kto by si myslel, že v Dome Sv. Jozefa nie je život, tak je na omyle. U nás je život, čoho príkladom je aj kultúrny večer. O. Jozef Mrúz založil amatérske divadlo z mladými z Prešova a okolia. A tak 23.2.2017 už po tretí krát k nám zavítali s divadelnou hrou od Jozefa Gregora Tajovského "Ženský zákon". Bol to vtipný a zábavný večer a pohľad na usmiate tváre nielen mladších, ale aj starších sestier bol úžasný. Atmosféra bola veľmi dobrá. Po divadelnom predstavení sr. Faustína, predstavená domu,  poďakovala všetkým prítomným a pozvala mladých na večeru. A už v ten večer nám prisľúbili, že keď nacvičia novú divadelnú hru, opäť k nám radi zavítajú.  

Sr. Grácia CJ