Duchovná obnova pre ženy na Osuší

Duchovná obnova pre ženy na Osuší

V dňoch 18. – 20. júna 2021 sa uskutočnila duchovná obnova pre skupinku žien z Lučenca a Fiľakova pod vedením sr. Kingy CJ. Čas na duchovné načerpanie strávili v malebnej prírode uprostred lesov a siatín na Osuší.  Nechali sa viesť apoštolom národov – sv. Pavlom a meditovali nad jeho povzbudzujúcim listom, adresovaným veriacim v Kolosách.

Spoločne si uvedomili, ako je v tomto liste hlboko zakorenená ignaciánska spiritualita. Sv. Ignác veľa čerpal od sv. Pavla. Najviac je v ňom vidieť výzvu k vďačnosti, byť zakorenený do Krista, milovať Cirkev, slúžiť Cirkvi, mať účasť na Kristovom utrpení  a dopĺňať to, čo mu chýba pre spásu sveta, apoštolský zápal, boj proti bludnému učeniu... viac a lepšie...

Bol to požehnaný čas strávený s Pánom.

Sr. Kinga Vargová CJ