MAGIS 2% z dane

MAGIS 2% z dane
Milí sympatizanti, 
aj v tomto roku 2021 sa uchádzame o Vašu priazeň a podporu prostredníctvom poukázania 2% z dane z príjmu. Každým svojim príspevkom môžete cez činnosť občianskeho združenia MAGIS podporiť rodiny v núdzi a obete domáceho násilia v Prešovskom kraji.
sr. Jana Ščastná CJ
Tlačivá na poukázanie: