Májové popoludnie v záhrade

Májové popoludnie v záhrade

Niekedy je veľmi osožné  a dobré zmeniť naše stereotypy a prebudiť našu pasivitu. V pondelok 23. mája sme sa pre túto zmenu odvážili aj my a dnes vieme, že to bolo a je dobré pre naše spoločenstvo. Prežili sme krásne (naozaj krásne a nie len slnečné) popoludnie v našej záhrade, ktorá je oázou Domu sv. Jozefa. Vzťahy utužila grilovačka, zmrzlina, ale aj piesne z každého obdobia :)  Na záver sme spoločnou modlitbou a spevom Loretánskych litánií poďakovali Márii, že nás aj takto vedie k Synovi.