Malé kroky na ceste viery

Malé kroky na ceste viery

Aj na Slovenskej katolíckej farnosti v Mníchove sa snažíme kráčať na ceste viery. Ostať stáť predpokladá stagnáciu. Aj keď robíme len malé kroky, predsa sa hýbeme.

Po dlhšom čase sa opäť obnovili sv. omše pre rodiny s deťmi. Rodičia s deťmi prišli v hojnom počte nielen na sv. omšu v prvú nedeľu v mesiaci, ale aj na nácvik detského spevokolu, ktorý bol v sobotu dopoludnia. Popri nácviku spevu súbežne prebiehala katechéza mladších a starších detí.

Niekoľko záujemcov o prijatie sviatosti birmovania v budúcom roku sa stretáva na katechéze formou mesačných víkendových stretnutí v priestoroch komunity sestier CJ. Formačné stretnutie je nielen o katechéze, ale aj o budovaní vzťahov, delení sa a vzájomnej podpore, preukazovanej rôznymi spôsobmi, aj prípravou jedla či upečením torty na narodeniny. Veríme, že aj malé prejavy dobra prinesú radosť do života v Roku rodiny Amoris laetitia.

                                                                                                                                                                                                                             Sr. Júlia CJ