Na ceste s Ignácom 2024

Na ceste s Ignácom 2024

Pozývame mladých na duchovnú obnovu spojenú s putovaním v Slovenskom krase, ktorá sa uskutoční v čase od 7. do 11. júla 2024.

Súčasťou programu je každý deň: putovanie, sv. omša, Ignaciánsky impulz a čas na osobnú modlitbu (počas putovania v Slovenskom krase), spoločné zdieľanie a rozhovory.

Cena je 70 € a zahŕňa ubytovanie v Rožňave (Diecézne centrum mládeže), 4x raňajky, cestovné pri presunoch z Rožňavy. (V cene nie je zahrnuté jedlo počas putovania v Slovenskom krase.)

 

Začíname nedeľu (7. 7.) sv. omšou o 18 hod.

(Cestujúcich zo západného a stredného Slovenska je možné vziať autom do Rožňavy.

 

Súčasťou prihlásenia je zaplatiť zálohu 20 € do 30. 6. 2024

na účet: SK2509000000005118707207

(do poznámky uveďte: Záloha Slovenský kras - Meno Priezvisko)

 

Link na prihlásenie: https://forms.gle/ipjL8MvagWhiq4VW9

 

Kontakt:

Peter Buša SJ: peterbusa0@gmail.com

Lucia Vojtašáková CJ: lucia.vojtasakova@gmail.com