Na návšteve v Betánii

Na návšteve v Betánii

Sviatok sv. Moniky sme si tohto roku vo Výrobni hostií vybrali na duchovnú obnovu alebo duchovný relax.

Duchovný otec Marek Roják nás pozval na návštevu do Betánie k Márii a Marte. Mali sme príležitosť porovnávať prežívanie Ježišovej návštevy u biblických sestier. Každá sa nám cez slová otca Mareka predstavila iným spôsobom.

Marta – ako pani domu upozornila na to, že náš život má mať chuť i vôňu. Jedlo však je len prostriedkom, nie naším cieľom. Stretnutia pri stolovaní sú veľmi potrebné, zjednocujú spoločenstvo, komunity či rodiny.

Mária – ako obraz duchovnosti predstavila chuť ticha a počúvania. Je veľmi dôležité v živote komunity či rodiny budovať duchovný rozmer a venovať čas Bohu a sebe navzájom.

Stretnutia v malých skupinkách ešte viac upevnili myšlienky z prednáškovej časti. Všetky túžby a priania, ktoré sa v každej jednej z nás objavili sme spoločne predniesli pri sv. omši. Správnu návštevu sme aj my zavŕšili spoločným stolovaním.

Nakoniec prikladáme niekoľko myšlienok od účastníčok duchovnej obnovy.

„Nájsť si miesto pri Ježišových nohách ako Mária.“ Janka

„Vedieť si rozdeliť čas - Pánu Bohu aj svojím povinnostiam.“ Katka

„Zaujala ma myšlienka, že nezáleží čo máme v nedeľu na obed, ale že sme spolu ako rodina.“ Lýdia

„Bola som prvýkrát na duchovnej obnove. Bolo to pre mňa povzbudzujúce i náučné.“ Marcela

„Duchovné pookriatie – vedieť slúžiť iným tým, čo je v tej chvíli potrebné. Vedieť si sadnúť a počúvať, lebo keď sedím, počúvam. Jeden hovorí, druhý počúva. Dôležité nájsť si čas pre iných. Z celého srdca ďakujem za ďalšiu peknú duchovnú obnovu. Pán Boh zaplať.“ Mária

„Ježiš neponížil Martu, ani nepovýšil Máriu. Len poukázal na lepší podiel.“ 

 

Sr. Klarissa