Nanebovzatie Panny Márie - 15.8.2021

Nanebovzatie Panny Márie - 15.8.2021

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: "Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán."

Mária hovorila: "Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky." Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.

Lk 1, 39-56

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Nájdem si tiché miesto na modlitbu v izbe, v chráme alebo v prírode. Táto chvíľa je darom, v ktorom môžem byť s Ježišom a jeho Matkou. Prosím o to, čo chcem a čo najviac dnes potrebujem.
  • Pokúsim sa predstaviť si dej dnešného evanjelia. Mária, mladá žena naplnená Božou milosťou a útechou, prichádza k staršej Alžbete, ktorá tiež svedčí o zázračnom Božom dotyku v jej živote.
  • Mária prichádza, aby potešila, pomohla a poslúžila. A nachádza Alžbetu, ktorá tiež poteší ju. Všimnem si moment ich zvítania. Rozprávajú o tom, aké veľké veci im urobil Boh. Čo to v nich spôsobuje?
  • Podeliť sa s niekým o zážitok Božieho pôsobenia v živote prináša novú milosť a silu. Rozprávať o Pánových skutkoch znamená chváliť ho a chvála Boha prináša do duše človeka radosť.
  • Spomeniem si, kedy som sa naposledy s niekým blízkym podelila o svoju skúsenosť s Božím pôsobením, zásahom či dielom milosti v mojom živote. Čo mi to prinieslo? Ako sme sa cítili a aké bolo naše vnútorné rozpoloženie?
  • Všimnem si nanovo Máriu a Alžbetu. V Márii rozprávanie o Božích skutkoch vyvolalo pieseň oslavy, plesania a trvalej radosti, ktorá sa stala prameňom sily pre prekonávanie budúcich ťažkostí... Oslava Pána sa jej stala silou.
  • Pripojím sa k Márii a Alžbete a spolu s nimi zaspievam Magnifikat. Môžem si tiež zostaviť vlastnú pieseň alebo modlitbu oslavy a poďakovania Pánovi.

Pane, si mocný a robíš pre mňa veľké veci.

Ďakujem ti za to a oslavujem ťa.

Amen.