Národné stretnutie mládeže T22

Národné stretnutie mládeže T22

V dňoch 27. – 31.7.2022 sa v Trenčíne uskutočnilo Národné stretnutie mládeže T22. Národné stretnutia mládeže sa konajú v nadväznosti na Svetové dni mládeže (SDM). Na celoslovenskej úrovni sa mladí stretli v minulosti už viackrát. No v priamej nadväznosti na SDM to bolo doteraz štyrikrát: Ružomberok 2013 (R13), Poprad 2015 (P15), Prešov 2018 (P18) a tento rok Trenčín (T22).

 

            Mottom stretnutia bol citát, ktorý pápež František vybral pre najbližšie SDM v Lisabone (2023): „Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa“ (Lk 1,39). Cesta Panny Márie hornatým krajom a „zdolávanie výšin“ sa stali duchovnou náplňou tohto stretnutia (viac info na:

 https://narodnestretnutiemladeze.sk/).

 

            Naša aktívna účasť na národnom stretnutí bola v dvoch jeho častiach. Prvým bolo piatkové „Popoludnie angažovanosti“, kde sr. Eva Jaroušková ponúkla mladým workshop s názvom: „Tanec ako modlitba“. Záujem o workshop bol veľký, mladí prišli s rôznymi motívmi a očakávaniami. Na workshope sr. Eva CJ v spolupráci so sr. Nicole CSSsS ponúkla tanečnú meditáciu, pri ktorej sme zažili krásnu atmosféru jednoty a radosti (ja ako účastník workshopu). Mnohí odchádzali povzbudení aj z toho, že ich obľúbená činnosť – tanec – môže byť modlitbou a že sa pri nej dá zažiť spoločenstvo. Zatancovali sme si aj večerný examen, z ktorého boli mladí veľmi nadšení.

 

            V sobotu sme sa zúčastnili popoludnia s názvom „Expo povolaní“. Bolo to popoludnie, kde mladí mohli navštevovať stánky rôznych reholí, združení a pro-life organizácií, dozvedieť sa niečo o nás i „ochutnať“ niečo z našej spirituality tvorivým spôsobom. Do prípravy sme boli zapojené 4 sestry: sr. Lucia Vojtašáková, sr. Salome, sr. Sávia a ja (sr. Veronika). Sr. Sávia nám poskytla cenné impulzy počas prípravných stretnutí, no keďže sa pre chorobu samotného stretnutia zúčastniť nemohla, podporovala ho svojimi modlitbami a obetami. Nosnými témami nášho stánku boli sľuby ako rozvinutie krstnej milosti a téma rozlišovania. Mladí si mohli vyrobiť krstnú košieľku a pripomenúť si dátum svojho krstu. Pri „kolese rozlišovania“ si mohli vytočiť jedno z pravidiel rozlišovania sv. Ignáca. Viacerí odchádzali prekvapení, ako im práve toto pravidlo zapadlo do ich súčasnej situácie.

            Počas stretnutia sme zažili veľa krásnych zážitkov Božej starostlivosti o nás cez ľudí i cez počasie. Viaceré sme na záver skonštatovali, že ak nám Pán dopraje v budúcnosti podobnú príležitosť, chceli by sme sa zúčastniť celého programu.

            Účasť na stretnutí mali aj naše sestry, ktoré nás i mladých sprevádzali svojimi modlitbami, za čo im zo srdca ďakujeme!

 

sr. Veronika CJ