Nedeľa Božieho milosrdenstva - 24.4.2022

Nedeľa Božieho milosrdenstva - 24.4.2022

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána.

A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“ Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“

O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“

Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“ Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“ Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“

Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene.

                                                                                                  Jn 20, 19-31

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Zotrvám chvíľu v tichu, v túžbe po osobnom stretnutí so zmŕtvychvstalým Pánom.
  • Prečítam si evanjelium a poprosím o svetlo Ducha Svätého. Zatvorím si oči a opísanú udalosť si predstavím. Vidím miestnosť s dobre zatvorenými dverami, ustrašených učeníkov, vnímam atmosféru medzi nimi, počúvam, o čom sa rozprávajú... možno si nachádzam svoje miesto medzi nimi.
  • Do ich stredu nečakane prichádza Ježiš a prihovára sa im: „Pokoj vám!“ Ukazuje im rany po ukrižovaní a prebodnutý bok. Atmosféra strachu, neistoty sa mení na radosť. Apoštoli sa môžu nadýchnuť Ducha a dostávajú poslanie... Ako sa ma táto udalosť dotýka? Akú vnútornú reakciu vyvoláva?
  • Možno mám svoje vlastné miesto „za zatvorenými dverami“, kde sa zo strachu skrývam. Aké? Môže to byť miesto v mojom vnútri, vzťah, neodpustenie, práca, závislosť či iná oblasť v mojom živote.
  • Vidím Ježiša, ako prichádza ku mne na toto moje miesto izolácie, uzavretosti a strachu. Poslal ho Otec. Započúvam sa, ako sa mi prihovára slovami útechy a pokoja. Pozerám, ako mi ukazuje svoje oslávené rany. Posiela ma vyjsť von a vdychuje mi svojho Ducha, nový Dych, s mocou odpúšťať.
  • Čo sa vo mne odohráva? Otváram sa pre prijatie Ducha, ktorý ma chce vyviesť z izolácie do slobody? Otvorím zatvorené dvere a vyjdem von? Čo odpoviem Ježišovi?
  • Alebo potrebujem, aby Ježiš viackrát prišiel ku mne za moje zatvorené dvere? Potrebujem sa dotknúť jeho rán ako Tomáš?
  • Zmŕtvychvstalý Ježiš prichádza teraz a vždy znova a znova doprostred, kde som sa zablokoval/a, vie o všetkom, pozýva ma bližšie, môžem k nemu pristúpiť, vystrieť ruku, dotknúť sa jeho oslávených rán a nechať uzdravovať tie svoje... a vychádzať vo viere v ústrety životu.
  • Ostanem v osobnom rozhovore s Ježišom, mojím Bohom a Pánom.

Každé moje miesto strachu za zatvorenými dverami

sa môže stať miestom radostného stretnutia so Zmŕtvychvstalým

a mojím novým začiatkom.