Nedeľa Zoslania Ducha Svätého - 23.5.2021

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého - 23.5.2021

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku.

Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám.“

Jn 15, 26-27; 16, 12-15

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Stíšim sa a uvedomím si, že Pán je teraz a tu prítomný. Mám teraz čas a priestor byť s ním i sama/sám so sebou. Ďakujem mu za to.
  • Prosím si milosť pamäte, rozpamätania sa na tie chvíle v mojom živote, ktoré boli sprevádzané slzami úľavy, napríklad v momente obrátenia a bližšieho priľnutia k Bohu, po rozhodnutí zanechať návyk alebo postoj, ktorý ma od neho veľmi odvádzal, alebo vnútorným potvrdením od Boha, že ma miluje a prijíma. Sú mi tie chvíle obrátenia blízke i dnes? Ak áno, ako to v sebe vnímam? Čím to vo mne rezonuje, akou emóciou?
  • Svojím vnútorným zrakom pozorujem prepojenie tých chvíľ s pravdou, s plnou pravdou o sebe, ktorá sa predo mnou zjavila v Božom svetle. Pravda, ktorá priniesla vnútornú slobodu a hlboko prežité poznanie Boha, jeho vlastností a postoja ku mne. Ďakujem Pánovi za toto poznanie, za dar Ducha, ktorý ma uvádza do plnej pravdy. Doprajem si čas na ďakovanie a úžas nad Božou starostlivosťou a naplnením jeho prisľúbení.

 

„Pane, ďakujem za poznanie tvojej pravdy,

ktorá ma neustále oslobodzuje.

Prosím o milosť v nej žiť a konať,

aby bolo moje srdce slobodné a radostné v tebe.“