Ocenenie za prácu s presídlencami na Ukrajine

Ocenenie za prácu s presídlencami na Ukrajine

24. februára košická pobočka organizácie Úsmev ako dar organizovala Galavečer so Simou pre výnimočných partnerov. Boli pozvaní tí, ktorých oni považujú za svoju predlženú ruku – tí, ktorí uskutočňujú ich projekty v teréne a tiež aj tí, ktorí rôznym spôsobom pomáhajú pomáhať druhým. 

Celý večer otvoril Mons. Bernard Bober krátkym príhovorom. Na galavečere spievala Sima Martausová svoje modlitby. Moderátormi večera boli Katka Brychtová a Radoslav Dráb, riaditeľ košickej pobočky Úsmevu ako dar. Oni rozdávali účastníkom ocenenia za ich pomoc a prácu. Medzi ocenenými bola aj sr. Marietta Nagyová CJ za prácu s presídlencami z východnej časti Ukrajiny, kde dodnes prebieha vojna a odkiaľ ľudia utekajú a hľadajú spokojnejší život.

Medzi ocenenými bol aj emeritný arcibiskup Alojz Tkáč, biskup košickej eparchie Milan Chautur a tiež Peter Gombita z Oázy. Taktiež ocenili veľa organizácií, ktoré svojou pomocou prispievajú ku krajšiemu životu detí a rodín. 

Celé stretnutie zakončil biskup Cyril Vasil svojím príhovorom. Riaditeľ organizácie Úsmev ako Dar vyzýval všetkých, aby sa naďalej snažili robiť svoje okolie krajším a vnímali biedu a potreby tých, ktorí sú malí a bezvýznamní.