Ocenenie - Sociálny čin roka

Ocenenie - Sociálny čin roka

Dňa 20. septembra 2023 sa v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení za sociálny čin roka a významnú pomoc rodinám v roku 2022. Medzi ocenenými bola aj sr. Marietta Nagyová CJ, ktorá toto ocenenie prevzala z rúk ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky - Sone Gaborčákovej. Pri odovzdávaní ocenenia bola vyzdvihnutá činnosť Sociálneho centra Márie Wardovej v Užhorode, ktoré patrí rehoľnej spoločnosti Congregatio Jesu.  Vysoko ocenená bola aj pomoc všetkých sestier, ktoré v ňom žijú svoje poslanie.