Odovzdávať vieru je aktuálne aj dnes

Odovzdávať vieru je aktuálne aj dnes

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda v Mníchove bola tento rok spojená s prvým sv. prijímaním. Pri osobitnej sv. omši 4. júla šesť našich detí otvorilo svoje srdiečka pre Ježiša. Po náročnej príprave, ktorá prebiehala v podmienkach pandemických opatrení, v sobotu 3. júla si deti najskôr očistili svoje srdcia vo sviatosti zmierenia. Nedeľná slávnosť, spojená s oslavou našich vierozvestcov sa niesla v myšlienke Božie slovo pre môj život. Deti spolu s rodičmi si vopred pripravili myšlienku z evanjelia zo slávnosti (Mt 28, 16-20), ktorá sa im páčila a vložili ju do krabičky. Počas sv. omše pán farár Mons. Rudolf Maslák prečítal jednotlivé myšlienky, ktoré boli prinesené ako obetný dar. Modlíme sa, aby viera nielen týchto šiestich detí, ale aj naša rástla čítaním Božieho slova a uvádzaním do života. Sv. Cyril a sv. Metod, pomáhajte nám odovzdávať vieru našim deťom.

sr. Júlia CJ