Oslava okrúhlych jubileí sestier

 "Aké je dobré a milé, keď bratia a sestry žijú pospolu." (Ž 133,1)

Je čas na prácu a je čas na oddych, zábavu a príjemné spoločenstvo. Keď sa to spojí s oslavou okrúhlych narodenín, je z toho naozaj super "guľatý" večer oltárnych spolusestier.