Oslava Márie Wardovej v Dome sv. Jozefa

Oslava Márie Wardovej v Dome sv. Jozefa

 30. januára sme si pripomenuli výročie smrti našej zakladateľky. Tento deň sme kvôli pandémii prežili len na komunitnej úrovni. Náš spoločný program začal o 9.00 hodine. Na úvod sme sa spoločne pomodlili ranné chvály s Máriou Wardovou, po nich sme mali spoločnú prácu s textami na meditáciu zo života Márie Wardovej, ktorá prináša zmierenie a uzdravenie. Ďakovali sme za jej život, za dar povolania a dielo, ktoré založila. Prosili sme v modlitbe, aby sme tak ako ona vždy hľadali Božiu vôľu a vyžarovali okolo seba svetlo. Prosili sme, aby sme sa nechali inšpirovať jej príkladom aj my dnes, keď celý svet potrebuje uzdravenie fyzické, ako aj duchovné. Pomoc pre chorých dostala vždy po dlhej a dôvernej modlitbe. Keď sa raz modlila za jednu osobu, ktorá jej spôsobila veľa príkoria a bezprávia, zvolala: „Zo srdca odpúšťam jeho príkoria a zdá sa mi, že má právo na moje odpustenie, Pane.“

Bože, tvoja služobníčka Mária Wardová žila, pracovala a trpela na tvoju väčšiu slávu, zasadzovala sa za jednotu Cirkvi, za obranu a šírenie viery, za dôstojnosť žien. Osláv ju vo svojej Cirkvi, dovoľ, aby sa na jej príhovor aj dnes stal zázrak, ktorý by umožnil, aby sme ju mohli verejne uctievať. Prosíme ťa o to s dôverou, že nás vypočuješ.

Sestry z Domu sv. Jozefa