Oslavy Márie Wardovej v Bratislave

Oslavy Márie Wardovej v Bratislave

Sobota, 25.1.2020, bola aj pre sestry zo západného Slovenska dňom osláv duchovného dedičstva zakladateľky Congregatio Jesu, Márie Wardovej. 

V komunite v Bratislave na Majakovského sa však k sestrám pridali tri laické spriaznenkyne Márie Wardovej: Anička, Martinka a Janka, z ktorých dve sa rozhodli vstúpiť  do spoločenstva Priateľov Márie Wardovej. 

Spoločné stretnutie sme začali uvažovaním o Márii Wardovej, ktorá sa stala prínosom pre Cirkev každého storočia. Naše úvahy sme ukončili adoráciou v kaplnke, kde sme spoločne i každá sama ďakovali za dar jej života a posolstva. Inšpirované jej príkladom sme  počas sv. omše prosili o dar rozlišovania a schopnosť hľadať a nachádzať Božiu vôľu. Svoje prosby za seba jednotlivo, za naše komunity, za celé tajomné telo Congregatio Jesu sme rozšírili aj na novovznikajúce spoločenstvo Priateľov Márie Wardovej. Prosili sme, aby sa aj pre Martinu a Janku (ktoré počas sv. omše boli prijaté do spoločenstva Priateliek Márie Wardovej) stala Mária Wardová zdrojom neustálych inšpirácií, odhodlania a vernosti na ceste k Panovi. 

Deň sme ukončili spoločným obedom a rozhovormi. Posilnené na duši, na duchu i na tele sme sa vzájomne povzbudili, aby sme v tejto jednote boli Bohom uschopnené vydávať svedectvo lásky a jednoty tam, kam sme poslané. 

Sr. Lívia CJ