Oslavy Márie Wardovej v Sancta Maria

Oslavy Márie Wardovej v Sancta Maria

Prvé sestry, ktoré od roku 1882 začali pôsobiť v Prešove určite s radosťou, nadšením  a s veľkou úctou si pripomínali a slávili deň narodenia a smrti  Márie Wardovej našej zakladateľky. 30. januára sme aj  my, sestry súčasnej komunity, spoločne slávili jej spomienku a živý odkaz pre dni našej doby. Navzájom sme sa povzbudili zdieľaním a osobnou skúsenosťou prežívania viery, odhodlaním a nádejou ísť ďalej, ostať verné v zasvätení Bohu, mať čistú lásku v srdci a dávať ju druhým každý deň.     

sr. MáriaCJ