Pánova blízkosť v Advente

Pánova blízkosť v Advente

Pandemické opatrenia nás oberajú o možnosti fyzických kontaktov, ale nebránia nám využiť technické prostriedky na kontakty. A tiež na spoločnú modlitbu. V adventnom čase sa niektorí členovia Slovenskej katolíckej farnosti v Mníchove odhodlali spoločne sa modliť predvianočný deviatnik Kto dá prístrešie Svätej rodine. Prvotná myšlienka sa stretla s ochotou mladých rodiniek, ktorým sú blízke online stretnutia. A tak sa stretávame od 15. decembra, vždy večer o 19.00hod pred kamerami a otvárame dvere svojich príbytkov ale aj sŕdc pútnikom, ktorí hľadajú prístrešie. Na chvíľu ich nezvyčajne púšťame do našich sŕdc a snažíme sa v našich rodinách vnímať prítomnosť živého Pána: spoločnou modlitbou, spevom či voňavým vianočným pečivom. Pán je tak blízko každému človeku. Stačí len otvoriť mu dvere.

sr. Júlia CJ