Poďakovanie za 50 rokov rehoľné ho života

Poďakovanie za 50 rokov rehoľné ho života

26. október bol v našej komunite, v Dome sv. Jozefa v Prešove, dňom ďakovania za 50 rokov rehoľného života. Naše jubilantky: sr. Klaudia, sr. Renáta, sr. Julita, sr. Hyacinta a sr. Martina svoj sviatočný deň začali sv. omšou, ktorú celebroval vdp. Marek Rojak. V kázni nám ponúkol obraz slnka a mesiaca. Mesiac nesvieti, iba odráža svetlo slnka. Ježiš je Slnkom, ktoré svieti a my máme odrážať jeho svetlo. Niekedy chceme svietiť samé, avšak nikdy nedokážeme. Vždy budeme iba odrazom Slnka, ktorým je Kristus. 

Dá sa žiť aj bez Boha, ale po čase by sa to stalo iba živorením, nie životom. Len vtedy keď budeme žiť s Bohom zvíťazíme. 

Naším jubilantkám prajeme do ďalších rokov rehoľného života, aby aj naďalej dôverovali Bohu a denne mu odovzdávali svoj život. Nech sa nechajú viesť po ceste, ktorú im Pán pripravil. Nech Panna Mária je nielen ich vzorom, ale aj pomocou, ochranou a posilou pri každodennom plnení Božej vôle. 

 

Ježiš povedz Amen.