Priatelia Mary Ward oslavovali 30.1. online

Priatelia Mary Ward oslavovali 30.1. online

Týždeň prežívaný s Mary Ward a v duchovnom spojení s jej nasledovníčkami po celom svete sme v sobotu 30.1. ukončili stretnutím v kruhu jej priateľov, hoci opäť „len“ virtuálne. Spojili sme sa takto so všetkými komunitami CJ a IBMV, aby sme duchovne prepojení ďakovali za dar života a charizmy Mary Ward.

Chceme sa s vami podeliť o pár myšlienok z nášho spoločného zdieľania:

„Reflexia nad jej životom ma znovu nasmerovala na pár jej výnimočných myšlienok a spôsoby konania, ktoré ma oslovujú už dlhší čas. Je to jej postoj k nepriateľom a jej správanie sa k ľuďom, ktorí potrebujú obrátenie, ponúkajúc im najskôr niečo lepšie, ako je to, čoho sa potrebujú vzdať.“ Jana B.

„Obdivujem na Mary Ward, že vedela skĺbiť postoj nástojčivosti v modlitbe za dobro, ktoré chcela vyprosiť, zároveň dôveru a odovzdanosť do Božej vôle.“ Milan B.

„Dnešný deň bol pre mňa výnimočný. Namiesto bežných sobotňajších úkonov som sa tešila na mojich priateľov Letíciu, Janku, Milana a Janku. Aj keď sme sa znovu stretli len online, myslím, že sme sa mohli obohatiť našimi myšlienkami a čítaním textov o Mary Ward. Pre mňa to bolo veľmi podnetné, pretože som sa zamyslela nad tým, ako Mary W. uzdravovala. Najskôr som cítila v sebe rozpor a položila som si otázku: Také jednoduché je jej uzdravovanie? Zarazila ma jej veta: „Buď sa kardinál uzdraví, alebo zomrie.“ Kde sú ďalšie jej slová?! Aspoň nejaká diskusia! Keď som mala možnosť pracovať s ľuďmi s psychiatrickým ochorením, ale aj iným ochorením ako osobný asistent, tak som uvažovala, prečo sa jeden človek môže uzdraviť, a druhý nie. Toľko otázok v sebe. No možno tu moje úvahy o uzdravovaní končia a musím to nechať na niekoho iného. Myslím, že aj Mary Ward vo svojich modlitbách urobila, čo najviac mohla, a ostatné odovzdala Bohu. Pre mňa je inšpiráciou, aj keď v mojom prípade to odovzdanie bude trošku ťažšie... Zaujímavé pre mňa je, ako pristupovala k svojím nepriateľom. S láskou; dokonca ich nazvala priateľmi. No tu mi zase ostávajú otázky: Kto je môj nepriateľ? Koho ako nepriateľa negujem preto, že je iný, inak zmýšľa, inak cíti atď.? Alebo si toho nepriateľa nesiem v sebe ja? Možno to Mary Ward veľmi dobre vedela..." Martinka Č.

Čo dodať? Už len slová Janky B.: „Opäť to bolo príjemné stretnutie s Jankou, Milanom, Martinkou a Letíciou, za ktorých ďakujem, a obohacujúce zdieľanie, ktoré si beriem aj do nasledujúcich dní.“ 

Nech Pán požehnáva celú rodinu Mary Ward a jej poslanie v dnešnom svete.

Priatelia Mary Ward