Projekt na podporu zamestnávania - Jarovnice

Projekt na podporu zamestnávania - Jarovnice
Vďaka ÚPSVaR Prešov sa mohli od augusta 2019 aj 10-ti dobrovoľníci nášho OZ Jarovnice zapojiť do národného projektu na podporu zamestnávania. Každý deň pomáhajú v Pastoračnom centre pri rómskom kostole a na obecnom ihrisku pri vzdelávaní detí v predškolskom aj školskom veku. Ďakujeme im, že napriek mnohým ťažkým prekážkam a nepochopeniam v osade, sa svoju prácu snažia robiť poctivo a poriadne. 
Sestry CJ Jarovnice