Reportáž o výrobni hostií

Reportáž o výrobni hostií

Pred veľkonočnými sviatkami nás vo Výrobni hostií navštívila redaktorka Jana Tomaškovičová z Rádia Košice. V príspevku sa môžete dozvedieť niekoľko zaujímavostí o  eucharistickom apoštoláte Congregatio Jesu na Slovensku.

Týmto článkom chceme vyjadriť poďakovanie všetkým známym i neznámym dobrodincom, ktorí sa svojim darom tiež podieľajú na výrobe matérie pre Eucharistiu. Nech vzkriesený Kristus odmení vašu štedrosť a požehná vaše životy.