Rozprávanie o Európskej únii

Dňa 23. 6. 2022  na ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku zavítala naša postulantka Kamila Trojanová, donedávna pracujúca v Európskej komisii v sektore generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť a sociálnu inklúziu SR.

So žiakmi 8. a 9. ročníka zdieľala svoje skúsenosti z práce pre Európsku úniu a spoločne so žiakmi sa zamerali na hodnoty európskej spolupráce, integrácie, taktiež na históriu EU, zakladateľov a súčasných cieľov .

V závere spoločne so žiakmi diskutovala o ich snoch či názoroch.