s. Alžbetka

s. Alžbetka

Dňa 15.5.2016 prijal Otec do svojho DOMU našu spolusestru Alžbetu vo veku nedožitých 97 rokov. 

Bola to sestra otvorená pre veci nové, v ktorých nachádzala Boha. Nech jej odchod je pre nás posolstvom, ktoré je výstižné aj z tejto fotografie: ..ani vek, ani staroba, ani únava, ani choroba nie prekážkou nových začiatkov a toho, že Bohu je naozaj všetko možné. (aj v 97r. ovládať PC :) )