Sestry Congregatio Jesu slávia 80 rokov od zriadenia Slovenskej provincie

Sestry Congregatio Jesu slávia 80 rokov od zriadenia Slovenskej provincie

Na tohtoročný Veľkonočný pondelok pripadla spomienka na 80 rokov odo dňa, keď bola oficiálne zriadená Slovenská provincia sestier Congregatio Jesu, – podľa predchádzajúceho názvu boli sestry známe ako Inštitút Preblahoslavenej Panny Márie – IBMV.

V roku 1940 sa v Ríme stretol vtedajší slovenský provinciál Spoločnosti Ježišovej, P. Rudolf Mikuš, s generálnou predstavenou IBMV Damascénou Stegmüllerovou a tlmočil jej prosbu vtedajšej predstavenej najväčšej komunity IBMV Sancta Maria v Prešove, Margity Absolonovej, o zriadenie Slovenskej provincie. Generálna predstavená navštívila Prešov v roku v roku 1941. V tom istom roku bola dňa 5. apríla 1941 dekrétom zriadená Slovenská provincia IBMV a za prvú provinciálnu predstavenú bola vymenovaná Margita Absolonová, uvedená do úradu bola 17. apríla 1941.

V tom čase mala Slovenská provincia už tri domy, spomínanú komunitu Sancta Maria, ku ktorej bola pridružená budova rozvíjajúceho sa slovenského gymnázia, ktoré viedli sestry od roku 1940, a už fungujúca výrobňa hostií. Od septembra 1937 existovala menšia komunita v Piešťanoch, kde sestry otvorili a viedli súkromnú obchodnú školu až do roku 1950, kedy bola jej činnosť násilne zastavená. V roku 1939 založili tretí dom v Považskej Bystrici, kde vyučovali náboženstvo a iné predmety na základnej i meštianskej škole.

Congregatio Jesu pozval na Slovensko v roku 1882 vtedajší košický biskup Dr. Konštantín Schuster, ktorý je zároveň zakladateľom prvého domu „Sancta Maria“ v Prešove na Konštantínovej ulici. Prvé sestry prišli do Prešova zo St. Pöltenu v Rakúsku.

Dnes má Slovenská provincia Congregatio Jesu 146 členiek, ktoré pôsobia na Slovensku prevažne v edukačnej a sociálnej sfére, venujú sa duchovnému sprevádzaniu a dávaniu ignaciánskych duchovných cvičení. Okrem toho má Slovenská provincia dve komunity v Čechách, tri misijné komunity na Ukrajine a dve na Sibíri. Slovenské sestry sú prítomné aj v Nemecku a v Ríme.

Agnesa CJ