Slávnosť Panny Márie Bohorodičky - 1.1.2023

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky - 1.1.2023

Pastieri sa poponáhľali do Betlehema a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky.

Lk 2, 16-21

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Liturgické texty dnešnej slávnosti ma pozývajú vnímať láskavú Božiu starostlivosť.
  • Stíšim sa a pri prežehnaní nechám na seba pôsobiť slová požehnania z Knihy Numeri: „Nech ťa žehná Pán a nech ťa ochraňuje! Nech Pán rozžiari svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a nech ti daruje pokoj!“ (6, 22-27)
  • Prvý deň nového roka slávime Slávnosť Panny Márie Bohorodičky a tento deň je zároveň v poradí už 56. svetovým dňom pokoja.
  • Zotrvám chvíľu v tichom klaňaní sa Bohu vo vďake a chvále za vyvolenie Panny Márie, z ktorej sa narodil Boží Syn, a poprosím o milosť, aby som sa mohol stále viac stávať človekom prijímajúcim pokoj a prinášajúcim ho do všetkých mojich vzťahov.
  • Pomaly si prečítam slová dnešného evanjelia a dovolím Bohu hovoriť ku mne prostredníctvom mojej obrazotvornosti.
  • Stanem sa súčasťou evanjeliového príbehu. Ponáhľam sa spolu s pastiermi do Betlehema a vnímam, čo sa vo mne odohráva pri pohľade na Máriu, Jozefa a dieťa Ježiša, ktorý leží v jasliach.
  • Počúvam slová pastierov o dieťati (Lk 9, 10-15) a nechám sa viesť Bohom pri prenikaní do tajomného významu udalosti.
  • Čo by som chcel povedať Márii a Jozefovi? Vstúpim s nimi do rozhovoru, hovoriac i počúvajúc...
  • Odnášam si vo svojom srdci slová, ktoré ma oslovili, a ako Panna Mária premýšľam o nich. Doprajem si čas v priebehu dnešného dňa na zastavenie sa a ticho a pripomínam si zážitok - dotyk Boha z dnešného nazerania na udalosť o narodení Ježiša.
  • Na záver sa pomodlím modlitbu Zdravas Mária.