Slávnosť v Ružomberku – zloženie večnej profesie

Slávnosť v Ružomberku – zloženie večnej profesie

31. 7. 2020 sa stal v našej ružomberskej komunite príležitosťou na viacnásobné slávenie. Okrem sviatku sv. Ignáca – zakladateľa Spoločnosti Ježišovej sa v tento deň  sestra Veronika Králiková po deviatich rokoch formácie natrvalo začlenila do Congregatio Jesu zložením večných sľubov. Spolu s ňou sr. Eva Hešková zložila štvrtý sľub poslušnosti pápežovi vo vzťahu k poslaniu. Slávenie sa začalo sv. omšou v jezuitskom Kostole povýšenia Svätého kríža v Ružomberku, ktorej predsedal p. Jaroslav Mudroň SJ za účasti svojich spolubratov. Počas homílie vyzdvihol slobodnú odpoveď na Ježišov pohľad lásky, ktorý vyžaduje často aj vytrhávanie a rúcanie, ako to bolo v povolaní proroka Jeremiáša, s cieľom budovať niečo nové (Jer 1, 4-10). Duchovne posilnení citátom z 1. listu Korinťanom: „Či teda jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu slávu“ (1Kor, 10,31) sme všetci v oslave pokračovali slávnostným agapé. Ďakujeme pátrom jezuitom, sr. Agnese Jenčíkovej – provinciálnej predstavenej, sr. Archanjele – provinciálnej vikárke, sestrám speváčkam, našej postulantke – organistke ako aj všetkým spolusestrám za dôstojný priebeh tejto slávnosti a sr. Veronike a Eve vyprosujeme radostné prežívanie svojho zasvätenia v oceáne Božej lásky.

 

Sr. Ľudmila CJ