Snúbenci z Gentu chcú uzavrieť sviatostné manželstvo

Snúbenci z Gentu chcú uzavrieť sviatostné manželstvo

Predmanželskú prípravu absolvovali rómske snúbenecké páry prvý aprílový víkend v kláštore sestier Matky Terezy v Gente. Takmer všetci zúčastnení pochádzajú z Košíc. Do Belgicka odišli za prácou a lepšími sociálnymi podmienkami.

Pozvanie na stretnutie a sprevádzanie snúbencov prijal kňaz Martin Rečlo, riaditeľ Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach, so svojím tímom. V príhovoroch sa zameral na sviatosť manželstva a kresťanský manželský život z teologického pohľadu.

Manželia Gabika a Marek z Popradu sa podelili o svoje skúsenosti v témach: povolanie a predpoklady dobrého manželstva, manželská láska, ľudská pohlavnosť, rozdielnosť a vzájomné dopĺňanie sa muža a ženy, príprava na zodpovedné rodičovstvo, prirodzené metódy plánovania rodičovstva a výchova detí.

Kresťanskej viere, mravnosti a kresťanskému štýlu v rodine sa venovala sestra Sávia z Congregatio Jesu. Zdôraznila tiež nevyhnutnú komunikáciu v manželstve ako súčasť riešenia konfliktov.

Kuchárske zručnosti predviedla pani Mária. Službu v kuchyni spojila s návštevou svojej dcéry sestry Anawim, ktorá pôsobí v tamojšej šesťčlennej komunite dva roky. Spolu so Slovenkou sestrou Simeonou sa venujú pastorácii slovenských Rómov a ich príprave na prijatie sviatostí.

 

Súčasťou komunity sestier Matky Terezy v Gente sú tri Indky a Belgičanka. Ich služba spočíva v návštevách chudobných rodín, rozdávaní darovaných potravín či stravy. O svoje ubytovacie priestory sa delia aj s ľuďmi v núdzi.