Som žena

Som žena

"Kto vlastne som?" Na túto otázku hľadá odpoveď Katrina J. Zeno v knihe "Som žena - Cesta každej z nás" vychádzajúc z Teológie tela Jána Pavla II. Pozvanie nazrieť hlbšie do svojho srdca dostalo viac ako 20 kolegýň zamestnaných na Arcibiskupskom úrade v Košiciach. 

Pri hľadaní svojej identity ako ženy zabúdame na základnú pravdu svojho života: že ešte predtým, než sme sa stali manželkami, matkami, študentkami, priateľkami, učiteľkami či rehoľnými sestrami, boli sme dcérami Boha. Toto poznanie je východiskový bod, od ktorého sa odvíja cesta každej z nás. 

Stojí pred nami úloha rozjímať nad svojím vlastným géniom ženy a odomknúť jeho duchovnú dynamiku pre Cirkev, rodinu a svet. Génius ženy je jedinečný spôsob, ktorým žena darúva samu seba v celej svojej ženskej plnosti a jedinečnosti, aby naplnila Boží zámer. Boh chce, aby ženy boli milované, nie využívané. Cieľom kresťanskej slobody nie je viac slobody, ale lásky. 

Mnohé ženy majú problém so svojou identitou dcéry alebo ženy práve preto, lebo majú problém so svojím telom. Potrebujeme milosť, aby sme svoje telá nielen tolerovali, ale aj milovali a ctili. Musíme pochopiť, že obrazom Boha sme práve skrze telo. Cestu každej ženy musí ožiariť láskyplný pohľad Otca a milosť kríža. Boh si nás chce privinúť k svojmu zranenému boku, chce očistiť naše spomienky a zaceliť otvorené rany pustošiace naše srdce. V Márii nám odhaľuje pravú dôstojnosť ženy. Toto odhalenie sa musí dotknúť srdca každej z nás a formovať naše poslanie a život.

Na ďalšie potulky ženským srdcom sa účastníčky duchovnej obnovy vydali spolu s manželmi Johnom a Stasi Eldredgeovcami v Očarujúcej.

 

sr. Lenka, CJ