Sr. Tadea - ocenenie osobnosti mesta Humenné

Sr. Tadea - ocenenie osobnosti mesta Humenné

Pri príležitosti 705. výročia prvej písomnej zmienky o Humennom sa konalo slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva a zároveň sa udeľovali verejné ocenenia osobnostiam, ktoré významným pričinením prispeli k rozvoju mesta Humenné.

Medzi ocenené osobnosti mesta Humenné tento rok pribudla aj naša sestra Tadea Petrovčinová cenou Dobrovoľník mesta Humenné za Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Humennom.

Jej prvá cesta viedla do azylového domu, kde pomáhala desiatkam detí a ich matkám, neskôr pracovala v stanovom mestečku ako zdravotná sestra, hotspote i v územnom spolku ako tlmočníčka. Spolu s územným spolkom budovala, tvorila a zriaďovala prvé kontaktné miesto prihraničného bodu s Ukrajinou v Humennom, ale aj centrá materiálnej a psychosociálnej podpory pre vysídlené osoby. Naďalej sa aktívne zapája na rôznych miestach, kde Červený kríž poskytoval svoju pomoc. Záchytný tábor, stanové mesto, veľkokapacitné registračné centrum, výdajňa humanitárnej pomoci.

„V meste žilo a žije veľa vzácnych ľudí. Denne sa s nimi stretávame, rozprávame a mnohokrát si ani neuvedomujeme, akí sú výnimoční. Ich krédom sa stala láska k práci, ľuďom i životu. Svojou odbornosťou, zanietenosťou a ľudskosťou odovzdávajú veľké posolstvo, spríjemňujú dni všedné, šíria pokoj a lásku. Možno až z prílišnej skromnosti neradi rozprávajú o svojich úspechoch, ale hovoria za nich rozsiahle výsledky v oblasti spoločenskej, medicínskej, kultúrnej, charitatívnej i športovej. Toto podujatie je príležitosťou, aby sme vyzdvihli týchto ľudí a ocenili ich prínos nielen pre tvorivé činy a významné úspechy, ale aj za šírenie a zviditeľňovanie dobrého mena mesta Humenné doma i vo svete,“ povedal primátor mesta Miloš Meričko.