Tábor Magdalénky

Tábor Magdalénky

Počas krátkeho oddychu v Slovenskom raji sa nám naskytla príležitosť zúčastniť sa na víkendovom pobyte veriacich žien z farnosti Harichovce. Aktívne ženy si povedali, že ak muži zorganizovali tábor Dávid, aj ony si doprajú čas na oddych a načerpanie síl v prírode. Tak sa zrodilo stretnutie, ktoré dostalo podobu víkendovej duchovnej obnovy na chate v dedinke Bindt. My sestry sme dostali pozvanie pripraviť duchovný program. Prežívame Rok Božieho slova, preto sme pripravili impulzy zo Svätého písma z knihy Prísloví  Abecedu o dobrej žene a z Evanjelia podľa Jána Stretnutie Márie Magdalény so vzkrieseným Pánom. Deň sme začínali modlitbou chvál a zakončili ho sv. ružencom. Nezabudli sme aj na telesné cvičenie – zdolali sme krásnu Zejmarsku roklinu pod vedením zdatných turistiek.

Pre mnohé z ôsmich žien to bola prvá skúsenosť s duchovnou obnovou. Vzájomné zdieľania počas celého pobytu z rôznych oblastí života boli obohacujúce, v mnohom podnetné aj pre nás, za čo sa máme v konkrétnych prípadoch modliť. Ak Pán dá, o rok sa chcú Magdalénky stretnúť opäť.

sr. Daniela a sr. Júlia