"Tvoje hriechy sú odpustené. ... Choď v pokoji!"

"Tvoje hriechy sú odpustené. ... Choď v pokoji!"

Sviatok svätej Márie Magdalény bude Cirkev sláviť 22. júla po šiestykrát. Pápež František povýšil liturgickú spomienku „apoštolky apoštolov“ na liturgický sviatok v Svätom roku milosrdenstva. Tým vyzdvihol „význam tejto ženy, ktorá preukázala veľkú lásku ku Kristovi a bola Kristom tak veľmi milovaná,“ napísal sekretár Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí Arthur Roche. Mária Magdaléna je príkladom pravej a autentickej evanjelizátorky, ktorá ohlasuje ústrednú radostnú zvesť Veľkej noci, dodáva arcibiskup Roche. 

Talianska mystička Mária Valtorta takto zachytáva Ježišove slová o zmŕtvychvstaní v desiatom zväzku diela Evanjelium ako mi bolo odhalené:

"A potom, čo som sa ukázal Čistej, ku ktorej právom svätosti a materstva bolo správne, aby prišiel Syn-Boh, potom som sa predstavil vykúpenej žene, prvej z pokolenia, predstaviteľke všetkých žien, ktoré som prišiel vyslobodiť z uhryznutia zmyselnosti. Aby im povedala, nech sa ku mne priblížia, a tak sa vyliečia, nech majú vo mňa vieru, nech uveria v moje milosrdenstvo, ktoré chápe a odpúšťa, nech hľadia na moje telo zdobené piatimi ranami, aby tak zvíťazili nad Satanom, ktorý zohyzďuje ich telá.

Nedovolil som, aby sa ma dotkla. Ona nie je Čistá, ktorá sa môže dotknúť Syna vracajúceho sa k Otcovi bez toho, aby ho nepoškvrnila. Ešte sa musí veľa očisťovať pokáním. Ale jej láska si zaslúži túto odmenu. Svojou vôľou vedela povstať z hrobu svojich nerestí, dokázala zahrdúsiť Satana, ktorý ju držal, z lásky k svojmu Spasiteľovi vzdorovať svetu, vedela sa vyzliecť zo všetkého, čo nebolo láskou, vedela byť len láskou stravujúca sa pre svojho Boha. A Boh ju zavolá: ,Mária.' Počuj, ako odpovie: ,Rabbuni!' V tom zvolaní je jej srdce.

Jej, ktorá si to zaslúžila, dávam poverenie byť poslom zmŕtvychvstania. A ešte raz ju trocha vysmejú, ako keby blúznila. Jej však, Márii Magdaléne, Ježišovej Márii, na ľudskej mienke vôbec nezáleží. Videla ma vzkrieseného a to jej dáva radosť zmierňujúcu všetky ostatné city. Vidíš, ako milujem aj toho, kto bol hriešny, ale chce sa zbaviť hriechu? Ani Jánovi sa nezjavím prvému. Ale Magdaléne. Magdaléna vzkriesená k milosti, prvá videla vzkriesenú Milosť.

Keď ma milujete natoľko, že kvôli mne všetko prekonáte, vezmem vaše choré srdce i hlavu do svojich prebodnutých rán a vdýchnem do vás svoju moc. A zachránim vás, zachránim deti, ktoré milujem. Stanete sa opäť krásni, zdraví, slobodní a šťastní. Stanete sa opäť milovanými deťmi Pána. Urobím z vás nositeľov mojej dobroty medzi úbohými ľuďmi, tých, ktorí im budú svedčiť o mojej dobrote, aby ich tak o nej a o mne presvedčili. 

Majte, majte, majte vo mňa vieru. Majte lásku. Nebojte sa. Nech vás všetko, čo som pre vašu spásu vytrpel, ubezpečí o srdci vášho Boha."

 

Nielen pre nositeľky krstného, birmovného či rehoľného mena, ktoré si svätú Máriu Magdalénu zvolili za svoju orodovníčku v nebi, pripájam Psalm z Krakowem.

sr. Lenka CJ

Ilustračné foto