Týždeň Márie Wardovej

Týždeň Márie Wardovej

"Týždeň Márie Wardovej" sa každoročne začína vo všetkých provinciách Congregatio Jesu 23. januára. V tento deň si sestry pripomínajú narodenie svojej zakladateľky. 

 
Počas ôsmich dní budú členky celosvetovej kongregácie nazerať na Angličanku Máriu Wardovú ako na ženu, ktorá všetko vzťahovala na Boha; ženu s otvorenou mysľou, srdcom a vôľou; ženu bez hraníc v poslaní; ženu úprimnú vo svojom živote a poslaní; ženu pre Cirkev; ženu pre iných; ženu v súlade so stvorením; ženu, ktorá túžila, aby jej inštitút bol inštitútom pre poslanie.
 
Vyvrcholenie týždňa so zakladateľkou bude v sobotu 30. januára, kedy si sestry pripomínajú smrť ctihodnej Márie Wardovej. Vzhľadom na súčasnú situáciu bude tohtoročná oslava zakladateľky len na komunitnej úrovni. 
 
Congregatio Jesu má na Slovensku 18 komunít. Sestry pôsobia vo Viedni, v Mníchove a v Ríme. Dve komunity sú v Rusku. V Čechách a na Ukrajine má kongregácia päť komunít. Slovenskú provinciu tvorí 147 sestier.
 
sr. Lenka CJ