V Bazilike sv. Egídia bola svätá omša za zosnulých pacientov Hospicu Matky Terezy

V Bazilike sv. Egídia bola svätá omša za zosnulých pacientov Hospicu Matky Terezy

V Hospici Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi bolo online stretnutie, ktorého súčasťou bola špeciálna svätá omša. V Bazilike svätého Egídia zamestnanci vytvorili jedno spoločenstvo s pozostalými a modlitbou si uctili pamiatku zosnulých pacientov hospicu. Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi je ústavné zdravotnícke zariadenie košickej charity. Poskytuje odbornú zdravotnú hospicovú a paliatívnu starostlivosť ťažko chorým v terminálnom štádiu, zomierajúcim a pacientom v bdelej kóme. 

Stretnutia pozostalých sú každoročnou tradíciou Hospicu Matky Terezy. Majú hlboký význam a tvoria súčasť hospicovej filozofie. Hovorí Silvia Hrabčáková z Arcidiecéznej charity v Košiciach: „Tento rok je taká zmena, že sa nestretneme spoločne s pozostalými u nás v hospici, ale odslúžime svätú omšu, ktorá bude streamovaná online na kanáli farnosti a takto sa vlastne duchovne spojíme so všetkými pozostalými. Vlani sme odprevadili spolu do večnosti 60 pacientov a takto vytvoríme takú spoločnú pomyselnú rodinu, aby sme si uctili ich pamiatku a takto sa s nimi rozlúčili.“

V Hospici Matky Terezy je kladený dôraz na duchovnú i zdravotnú starostlivosť o zomierajúcich, ale súčasťou filozofie hospicu je aj komunikácia s príbuznými a záujem o ich životy. Hovorí pracovníčka hospicu sestra Bohuslava: „Preto pracujeme s tou rodinou, lebo v dnešnej spoločnosti sa nikto nevenuje niekomu kto stratil najbližšiu osobu a to je veľmi dôležité, lebo mnohokrát ľudia sami sa nevedia s tým vysporiadať. Oni hľadajú niekoho kto by vlastne pochopil ich, že stratili najbližšieho človeka.

Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi vznikol ako prvé zariadenie svojho druhu na Slovensku pred osemnástimi rokmi a od svojho vzniku patrí stále medzi špičkové zariadenia.

Zdroj: Rádio LUMEN / Martin Ďurčo